Kako bi hrvatskim korisnicima koji kotiraju na burzi olakšali usklađivanje s europskim normama, S&T je napravio rješenje za kreiranje XBRL izvještaja u okviru standardnih SAP funkcionalnosti i alata koje većina korisnika već ima implementirane.

U skladu s Direktivom 2013/50/EU o izmjenama Direktive o transparentnosti (2004/109/EZ) svi godišnji financijski izvještaji sastavljaju se u jedinstvenom elektroničkom formatu za izvještavanje počevši od 1. siječnja 2020.

Sukladno „Direktivi o transparentnosti“ (2013/50/EU), ESMA (European Securities and Markets Authority), uvodi obavezu implementacije ESEF-a (Europski jedinstveni elektronički format – European Single Electronic Format) za financijske izvještaje koji počinju od 1.1.2020. godine i objavljuju se u 2021. godini, tj. za bilancu, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanim tokovima i izvještaj o promjenama kapitala.

Za prikaz godišnjih financijskih izvještaja koristi se jezik XHTML te XBRL i Inline tehnologija koja zadovoljava ESEF zahtjeve.

Obveznici primjene su poduzetnici koji kotiraju na burzi i koji predaju godišnje konsolidirane financijske izvještaje.

SAP za ovo rješenje nije predvidio lokalizaciju budući je zahtjev moguće implementirati kroz standardno SAP rješenje Disclosure management.

Kako bi hrvatskim korisnicima koji kotiraju na burzi olakšali usklađivanje s europskim normama, S&T je napravio rješenje za kreiranje XBRL izvještaja u okviru standardnih SAP funkcionalnosti i alata koje većina korisnika već ima implementirane.

Ukoliko ste zainteresirani za prezentaciju S&T rješenja za XBRL izvještavanje, kontaktirajte nas na:

maja.hleb@snt.hr
zdravka.jakopec@snt.hr
helpdesk@snt.hr

Rado ćemo vas savjetovati.