Projekt implementacije SAP® SuccessFactors® izvodi se sukladno SAP Activate metodologiji te je podijeljen u faze. Svaka faza ima dodijeljene zadatke i aktivnosti te određeni cilj, odnosno rezultat koji je jasno definiran.

Faze projekta implementacije SAP poslovnog sustava prema SAP Activate metodologiji su:

Priprema  • Istraživanje • Realizacija • Isporuka i stabilizacija

1. Priprema

Početna faza obuhvaća planiranje i pripremu projekta, uključujući organizaciju projekta, te raspored, proračun i upravljanje planovima (planovi rizika i kvalitete). Budući da svaki projekt ima svoje jedinstvene ciljeve, opseg i prioritete, navedene isporuke osigurati će inicijaciju i planiranje koraka na učinkovit i djelotvoran način. Okruženje sustava je postavljeno, uključujući i najbolju praksu sa procesima spremnim za izvođenje.

2. Istraživanje

U fazi istraživanja, korisnički tim istražuje funkcionalnosti SAP rješenja, a sistem integrator istražuje poslovne procese korisnika. Na zajedničkim fit/gap radionicama, timovi surađuju sa ciljem identifikacije konfiguracije i potrebnih proširenja koje najbolje odgovaraju zahtjevima korisnika.

3. Realizacija

U ovoj fazi korisnički tim i tim sistem integratora zajedničkim naporima, temeljem prioritetnih zahtjeva identificiranih u fazi istraživanja, konfiguriraju i proširuju funkcionalnosti sustava. Konfiguracija i implementacija se izvode u kratkim, iterativnim ciklusima, uz redovitu provjeru valjanosti procesa i dobivenih povratnih informacija od korisnika. Aktivnosti provedbe strukturiranog testiranja i migracije podataka osigurati će kvalitetu budućeg sustava.

4. Isporuka i stabilizacija

Svrha faze isporuke je finalizirati spremnost rješenja i pratećih alata i postupaka za prijelaz u produkcijski rad. To uključuje (ali nije ograničeno na) ispitivanje sustava, obuku krajnjih korisnika, upravljanje sustavom, te cutover aktivnosti (uključujući i migraciju podataka i početnu podrške nakon cutover-a).

Tijekom svake faze, projektni tim kreira propisani set isporuka koje su input za daljnje korake. Metodologija osigurava primjere ključnih projektnih rezultata, uključujući i opis postupaka za pripremu i dovršetak isporuka. Postoje i akceleratori za svaku fazu i tijek rada – predlošci, upitnici, check liste, vodiči i drugi alati koji olakšavaju učinkovitu i konzistentnu isporuku implementacije i nadogradnje SAP rješenja.

Nakon faze isporuke, posljednja faza je puštanje sustava u rad i podrška. Primarni ciljevi navedenog su dodatna optimizacija i stabilizacija operativnosti rješenja, zaključenje liste otvorenih pitanja i primopredaja projekta

Okvirna procjena potrebnog angažmana na strani korisnika

Važna pretpostavka uspješne implementacije SAP sustava je kvalitetan i proaktivan angažman zaposlenika tvrtke u kojoj se sustav implementira. Stoga je za vrijeme rada na projektu implementacije planiran angažman budućih ključnih i krajnjih korisnika. Na taj način ostvaruje se razvoj kompetencija zaposlenika korisnika, što jamči uspješan i produktivan rad po završetku samog projekta i ulasku u fazu produkcije poslovnog sustava.

Potreban angažman zaposlenika korisnika različit je u pojedinim fazama projekta. U fazi same pripreme očekuje se veći angažman sponzora i voditelja projekta, dok se u kasnijim fazama, uz voditelja projekta, očekuje i velik angažman voditelja poslovnih timova i ključnih korisnika.

Od strane zaposlenika korisnika, neophodan je angažman sljedećih ljudi:

  • Sponzor projekta,
  • Voditelj projekta,
  • Voditelji timova,
  • Ključni korisnici, i
  • Tehnički konzultant.

 

Pri samom kraju projekta, u rad se uključuju i krajnji korisnici, za potrebe svog školovanja i pripreme za rad na novom sustavu.

S&T Hrvatska sa više od 20+ godina implementacije SAP rješenja svojim kupcima nudi jedan od najiskusnijih timova SAP-ovih stručnjaka. I ne samo za tehničku postavku sustava, već i za podršku na polju promjena procesa, optimizaciju poslovnih procesa i prijedloge za primjenu hrvatskih i međunarodnih najboljii praksi.