Društvena odgovornost

S&T posluje u više od 30 država te se u provedbi društveno odgovornog poslovanja susreće s različitim pravnim regulacijama i socijalnim navikama. Kako bi se uskladile različitosti, S&T je uspostavio jedinstveni sustav za provedbu društvene odgovornosti, na temelju principa dobrog korporativnog upravljanja. Sastoji se od „Etičkog kodeksa upravljanja“ koji je obveza za sve zaposlenike, „Kodeksa dobavljača” te „Smjernica za društveno-odgovorno upravljanje“, koje su prilagođene karakteristikama svake zemlje.

Usklađenost

Usklađenost ima središnju ulogu u korporativnoj kulturi S&T Grupe. Cijenimo svoje zaposlenike, kupce, dobavljače, poslovne partnere i investitore te smo posvećeni održavanju integriteta u svim tvrtkama naše grupacije.

U svom globalnom kodeksu ponašanja, S&T je kao osnovu uzeo pravne zahtjeve te zapisao svoj stav o etičkim pitanjima. Naš kodeks ponašanja regulira načela i smjernice koje reguliraju poslovno ponašanje S&T Grupe.

Uz to, S&T se također u svom kodu dobavljača obraća sa zahtjevima i očekivanjima izravno svojim dobavljačima i poslovnim partnerima. S&T očekuje od svojih poslovnih partnera pridržavanje zahtjeva utvrđenih S&T kodeksom dobavljača, bilo prihvaćanjem S&T-ovog kodeksa ponašanja ili poštovanjem usporedivog, ali ne manje dosljednog skupa smjernica i vrijednosti usklađenosti kroz vlastiti kodeks ponašanja uz osiguranje poštovanja odgovarajućih mjera.

Smjernice društveno odgovornog ponašanja i ključne aktivnosti:

Smjernice su dizajnirane s namjerom udruživanja pravila grupe S&T sa značajkama pojedinih država. Njihova provedba je odgovornost menadžera za društveno odgovorne aktivnosti na lokalnoj razini, a čija je dužnost osigurati funkcioniranje podružnice u skladu s obvezujućim pravilima , dok se niz smjernica i preporuka može prilagoditi specifičnostima lokalne sredine.
Smjernice društveno odgovornog ponašanja u S&T Hrvatska pokrivaju slijedeća područja: zaposlenike, korisnike, poslovno okruženje, brigu o okolišu i društvenu zajednicu. Cilj je u svakom području pridonijeti razvoju društva kao i pojedinaca.

Zaposlenici

U S&T-ju vjerujemo da su ljudi oni koji vode ključnu ulogu u cjelokupnom procesu. Svjesni smo da je poslovni uspjeh baziran na udjelu svakog pojedinca. S&T brižno planira razvoj i edukaciju svojih zaposlenika. Kao dio S&T grupe, zaposlenicima omogućavamo stručno napredovanje unutar organizacije, nudimo poslove na projektima s vodećim tvrtkama u Hrvatskoj, kvalitetne uvjete rada, mogućnost sudjelovanja na međunarodnim projektima, stalno stručno usavršavanje i školovanje kao i nagrađivanje u skladu s rezultatima.
Osobita se pozornost posvećuje ravnopravnosti svih zaposlenika bez obzira na dob, rasu i spol.

Korisnici

Mi nismo zadovoljni s „dobrim odnosima s korisnicima”. U tvrtki S&T suradnju s korisnicima smatramo partnerstvom osnovanom na međusobnom poštovanju i povjerenju. Naši stavovi i ponašanja usmjereni su prema ostvarenju zajedničkog cilja: pronalaženju najboljeg rješenja za svaki izazov, bez obzira na to koliko on kompleksan bio. To je i jedan od razloga zašto su naša partnerstva s korisnicima dugotrajna.
Mišljenja naših korisnika i njihova iskustva su nam od izuzetnog značaja. Zadovoljstvo naših kupaca redovito mjerimo godišnjim istraživanjem zadovoljstva kupaca na temelju kojeg se usvajaju mjere za unapređenje, koje se potom provode u gotovo svim poslovnim procesima.
U S&T Hrvatska uvjereni smo da korisnici definiraju kakvoću i ciljeve koje mi moramo postići. Kakvoća usluga definira se kroz dubinu i spektar poznavanja problema korisnika s jedne strane i raspoloživih tehnologija i rješenja s druge. Naš je cilj prilagoditi ponuđena rješenja stvarnim korisničkim potrebama, a pri tome izabrati rješenje koje će ekonomično biti najopravdanije. Kakvoću zaokružujemo procesima podrške nakon svakog zaključenog prodajnog procesa.

Poslovno okruženje

Sastavni dio poslovanja je promocija i implementacija novih IT rješenja i usluga kao preduvjet razvoja gospodarstva i društva u cjelini. Jedna od ključnih značajki vodećih tvrtki je definiranje trendova u poslovnom okruženju u kojem djeluju. S&T Hrvatska je u određenim aspektima svog poslovanja svakako vodeći hrvatski ponuđač IT rješenja i usluga, koji definira standarde implementacije i djelovanja IT rješenja.
Područja na kojima danas najintenzivnije radimo su: outsourcing IT usluga, gdje smo i definirali standarde outsourcinga ITusluga, koji u najvećoj mjeri odgovaraju zahtjevima pojedinih organizacija. Savjeti i sustavi koji omogućuju i najzahtjevnijim tvrtkama odgovarajuću razinu sigurnosti i informacijskih aktivnosti su jedno od područja u kojem definiramo standarde.

Briga o okolišu

Poslovanje S&T Grupe ne obuhvaća proizvodnju materijalnih dobara. Iz tog razloga, utjecaj organizacije na okoliš je vrlo ograničen. Unatoč tome, S&T pridaje značajnu važnost pitanju energetske učinkovitosti odabirom ogovarajuće IT infrastrukture za kupce i svoje poslovanje, kojima se unaprjeđuje kvaliteta življenja i produktivnost te omogućuje djelotvornije korištenje prirodnih dobara.
Svijest o tome da je zaštita okoliša potrebna za budućnost mladih generacija u našoj je organizaciji vrlo visoka. To pokazujemo kako kroz svakodnevno djelovanje i ponašanje zaposlenika tako i organiziranim razdvajanjem i zbrinjavanjem otpada (elektroničke opreme, iskorištenih tonera i papira).

Društvena zajednica

S & T Grupa nastoji podržati održivi razvoj tržišta i zemalja u kojima tvrtka posluje. Uz ostale značajne inicijative tvrtka već godinama dio svoje dobiti usmjerava u donacije i sponzorstva za širu društvenu zajednicu. S&T je kroz godine dodijelio financijska sredstva i opremu za projekte koji potpomažu razvoj i promociju sporta, glazbe kao i u humanitarne svrhe.