9.3.2017 | Croatia

Koliko stvarno prepoznajete svoja područja napada?

Skybox Security Platform Demo webinar, 10. ožujka, 2017.


Rezervirajte svoje mjesto i prijavite se već danas.
Sudjelovanje na webinaru je besplatno. Webinar je na engleskom jeziku.


Statistike pokazuju da se 97% prošlogodišnjih sigurnosnih incidenata na mrežnoj infrastrukturi moglo izbjeći primjenom standardnih sigurnosnih kontrola. Dodatno, većina organizacija koje su iskusile sigurnosni incident nije imala uvid u područje napada („attack surface“), kao ni procedure za smanjivanje rizika nastanka sigurnosnog incidenta.

S&T Hrvatska s partnerom Skybox Security osigurava platfomu za upravljanje sigurnosnom politikom koja omogućava timovima zaduženim za sigurnost informacije potrebne za minimizaciju područja napada, kvalitetan odgovor na sigurnosni incident te za poboljšanje sigurnosnih procedura u tvrtki.


Platforma osigurava timovima zaduženim za sigurnost:
  • Prepoznavanje i vizualizaciju potencijalnih točaka izloženosti sigurnosnim incidentima, poput prepoznatih sigurnosnih nedostataka i načina na koji se ti nedostaci mogu iskoristiti za napad
  • Provjeru konfiguracija vatrozida i mrežnih elemenata, upozoravanje na poznate sigurnosne nedostatke u konfiguracijama u odnosu na usklađenost sa sigurnosnim standardima i preporukama
  • Proaktivno upozorenje na sigurnosne nedostatke na mrežnoj infrastrukturi


S&T Hrvatska sa Skybox Security platformom osigurava sveobuhvatno rješenja za upravljanje sigurnosnim politikama i prepoznavanje sigurnosnih nedostataka na mrežnoj infrastrukturi.