21.03.2019 | Croatia

Zaštitite svoju najslabiju kariku

Zaštitite oblak, mobilne uređaje i IoT od ciljanih cyber napadaCyber napadači su korak ispred vas ciljanjem napada na najslabije točke u IT infrastrukturi organizacije – oblak, mobilne uređaje i IoT (internet stvari). Ove platforme napadačima omogućuju mnogo veće šanse za uspješni napad kao i manje prepreka koje moraju prevladati, obzirom da su to točke koje su tradicionalno manje zaštićene.
U ovoj izvješću saznat ćete koliko su zapravo platforme u oblaku, mobilne i IoT platforme ranjive i pogodne za infiltraciju i preuzimanje kontrole nad IT infrastrukturom, te zašto organizacije moraju stalno na umu imati sigurnost. Nažalost, organizacije još uvijek pogrešno vjeruju da je pružatelj usluga u oblaku isključivo odgovoran za njihovu sigurnost u oblaku.

U izvješću ćete saznati:

  • Zašto je 91% organizacija zabrinuto zbog sigurnosti oblaka
  • Koji je glavni sigurnosni izazov za mobilne uređaje
  • Kako IoT nedostaci mogu biti uzroci do infiltracije


Saznajte koje je područje najslabija karika u vašoj IT mreži. Preuzmite treći dio Check Point izvješća o sigurnosti “ Securing the Cloud, Mobile and Internet of Things” i budite u prednosti pred napadačima.

Preuzmite svoj besplatni primjerak!

Check Point 2019 Security Report Volume 03 "Securing the Cloud, Mobile and Internet of Things"