15.01.2014 | Croatia

Novi i modernizirani cloud sustav za Zagrebački holding d.o.o.


S&T Hrvatska je uspješno implementirala novi i modernizirani cloud sustav u Zagrebački holding, rješenje koje omogućuje centralizirano i pojednostavljeno upravljanje IT infrastrukturom, koje podržava poslovne procese i smanjuje troškove.

Zagrebački holding se sastoji od 15 podružnica, vlasnik je 9 trgovačkih društava, s oko 13.000 zaposlenih. Temeljna zadaća Holdinga je učinkovito pružanje pouzdanih javnih usluga, a jedan od čimbenika podrške u obavljanju istog je i kvalitetna IT infrastruktura. Kako bi podržala IT zahtjeve, a svrhu poboljšanja poslovanja i dostizanja visokih poslovnih standarda, prioritet tvrtke je bio unaprijediti i proširiti infrastrukturu postojećeg podatkovnog centra te nadograditi postojeće cloud usluge uvođenjem privatnog cloud rješenja. Implementirano je rješenje koje omogućuje integraciju s postojećim softverskim rješenjima i koje je dovoljno elastično kako bi se zadovoljile potrebe mnogih poslovnica i tvrtki unutar Holdinga.

Obzirom na dokazano iskustvo u izgradnji, uvođenju i održavanju cloud okruženja i rješenja, Zagrebački holding d.o.o. je povjerio razvoj i implementaciju novog i moderniziranog privatnog cloud sustava tvrtki S&T Hrvatska d.o.o. Zahvaljujući svom demonstracijskom HP cloud centru izvrsnosti, S&T je nakon utvrđenih računalnih zahtjeva, bio u mogućnosti testirati i ocijeniti predloženi sustav kroz proof-of-concept te na kraju demonstrirati korisniku rad rješenja u stvarnom okruženju.

Implementacijom nove Hewlett Packard opreme i programskog sustava, koji ujedno omogućuje integraciju s postojećim softverskim rješenjima, korisnik je dobio:
  • pojednostavljenu IT arhitekturu s centraliziranim upravljanjem
  • vrijeme potrebno za razvoj novih virtualnih servera/usluga, koje je trajalo i do tri da-na, skraćeno je na 40 minuta, čime je povećana agilnost
  • automatizirane procese koji omogućuju orkestraciju zadataka
  • veću fleksibilnost i bolji pristup podacima
  • jednostavno planiranje kapaciteta i resursa
  • jeftine, svestrane IT resurse koji podržavaju nove usluge i unaprjeđuju procese