26.05.2015 | Croatia

Zahvala na sudjelovanju "Primjena eRačuna u SAP poslovno okruženju"


Poštovani,


zahvaljujemo Vam što ste sudjelovali na događanju „"Primjena eRačuna u SAP poslovnom okruženju" 9. veljače  2016.
Nadamo se da ste s nama proveli ugodno vrijeme doznavši korisne i nove informacije.

Prezentacije s događanja možete preuzeti putem slijedećih poveznica:

Primjena eRačuna u SAP poslovnom okruženju, S&T Hrvatska
Primjena eRačuna u SAP poslovnom okruženju, Moj-eRačun
Slučaj iz prakse: Večernji list, pilot korisnik eRačuna u SAP poslovnom okruženju



Do novih susreta srdačno Vas pozdravljamo!

Vaš S&T Hrvatska