Monitor sučelja

Svrha


Automatski nadzor nad sučeljima sa SAP sustavom.

Osnovne karakteristike / funkcionalnosti:


  • centralno mjesto nadzora komunikacije među sustavima,
  • pregled pristiglih i novokreiranih dokumenata,
  • pregled logova komunikacije,
  • višestruko filtriranje podataka,
  • interaktivno pokretanje procesa,
  • modularan OO design,
  • jednostavno proširivanje čvorova i funkcionalnosti,
  • svaki čvor zaseban program – klasa,
  • upotreba standardnih SAP funkcionalnosti.