SAP ATTP

Advanced Track and Trace for Pharmaceuticals

SAP ATTP (Advanced Track and Trace for Pharmaceuticals) rješenje omogućava farmaceutskim kompanijama usklađivanje sa zakonskim zahtjevima koje se odnose na proces serijalizacije lijekova. Sukladno Direktivi 2011/62/EU i Delegiranoj uredbi Komisije 2016/161, obveza svih sudionika opskrbnog lanca je uvesti sigurnosna obilježja i jedinstveni identifikator koja se stavljaju na svaku kutijicu receptnog lijeka, sa krajnjim rokom usklađivanja do 09. veljače 2019.
SAP ATTP osigurava aktivnosti vezane uz serijalizaciju, praćenje i nadzor te regulatorno izvještavanje o farmaceutskim proizvodima nadležnim tijekima. Također, rješenje olakšava razmjenu podataka sa skladišnim aplikacijama, pakirnim linijama i opskrbnim lancem. SAP ATTP temelji se na SAP NetWeaver i SAP Application Interface Framework tehnologijama, a moguće ga je implementirati kao stand-alone rješenje na bilo kojem SAP NetWeaver sustavu.

Osigurajte globalnu sukladnost uz SAP Advanced Track i Trace for Pharmaceuticals rješenjem.

Više o rješenju.