Elektronski bankovni devizni izvod

Svrha


Tehnički pristup importu bankovnog izvoda, proširenje znanja i podizanje efikasnosti u korištenju bankovnog izvoda.
  • automatski import BI uz kontrolu učitavanja,
  • brži ciklus obrade deviznog BI,
  • jednostavna dodatna obrada BI (knjiženje neproknjiženih stavaka i storno kjiženja),
  • pristup ispisu izvoda u sustavu.

Preduvjeti za implementaciju:


  • implementiran elektronski kunski bankovni izvod,
  • poznavanje rada sa elektronskim bankovnim izvodom,
  • devizni izvodi inozemnih banaka u MT940 formatu.

Implemantirane banke


ABN Amro Bank, Bank Austria, Barclays Bank, San Paolo Imi Bank, Dresdner Bank, Den Danske Bank, Krediet Bank KBC, SEB (Skandinavska Enskilda Banken)

Ukoliko se određena inozemna banka ne nalazi na popisu, moguće je napraviti Implementaciju uz dodatnu analizu što podrazumijeva izvod u MT940 formatu.

Napomene


Automatska knjiženja stavaka inozemnih banaka uključuju zatvaranje bankovnih konta.